Algemene Voorwaarden

Maakt u een afspraak bij Precho, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Definitie

Precho pretechografie is een zelfstandige praktijk welke als doel heeft om via geluidsgolven, stilstaande en bewegende beelden te maken, te tonen en eventueel op te slaan, van jullie ongeboren kindje (in vaktaal echografie, in spreektaal pretecho of niet-medische echo). Verder worden er ook zwangerschapsmassages uitgevoerd. Baby Spa by Precho is een kuuroord exclusief voor baby’s. Dit houdt in watergewenning voor baby’s waarbij er voor elke baby nieuw water aangewend wordt. De sessie wordt eventueel aangevuld met een babymassage.

2.1 Voldoen van het honorarium

Indien de opdrachtgever bestaat uit 2 of meer volwassen personen zijn zij allen aansprakelijk voor de voldoening van het honorarium, BTW en dergelijke, betreffende de geleverde prestatie.

2.2 Inspanningsverbintenis

De verstrekker gaat een inspanningsverbintenis aan. Dit wil zeggen dat zij de werkzaamheden naar best vermogen uit zal voeren.

2.3 Annulatiebeleid

Pretechografie & zwangerschapsmassage

De opdrachtgever zal zich verbinden door de afspraak die hij/zij via telefoon, internet of mail maakt. Er is mogelijkheid tot kosteloze annulatie mits deze minimaal 24 uur voor de effectieve afspraak gebeurt. Afspraken dient u zelf minstens 24 uur op voorhand te verplaatsen via: https://precho.be/booking_update/  Om organisatorische redenen kunnen afspraken enkel verplaatst worden via de website. U geeft het e-mailadres in waarmee u geboekt heeft om de afspraak te verplaatsen. Bij late annulaties (minder dan 24 uur op voorhand) worden er geen tegoedbonnen of terugbetalingen gedaan.

Baby Spa

De opdrachtgever zal zich verbinden door de afspraak die hij/zij via telefoon, internet of mail maakt. Er is mogelijkheid tot kosteloze annulatie mits deze minimaal 24 uur voor de effectieve afspraak gebeurt. U ontvangt dan een tegoedbon. Afspraken dient u zelf minstens 24 uur op voorhand te verplaatsen via: https://precho.be/booking_update/  Om organisatorische redenen kunnen afspraken enkel verplaatst worden via de website. U geeft het e-mailadres in waarmee u geboekt heeft om de afspraak te verplaatsen. Bij late annulaties (minder dan 24 uur op voorhand) worden er geen tegoedbonnen of terugbetalingen gedaan.

2.4 Indien een behoorlijke uitvoering niet mogelijk is

Indien blijkt dat tijdens de echo een behoorlijke uitvoering ervan niet mogelijk is waardoor de werkzaamheden gewijzigd dienen te worden, zal dit in onderling overleg door beide partijen gebeuren. Indien dit financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld worden door de verstrekker. Indien uw baby huilt tijdens de Baby Spa sessie, hebben wij een rustige ruimte voorzien waar u uw baby tot rust kan brengen. Wij voorzien ook flesverwarmers mocht uw baby hongerig zijn. De Baby Spa is toegankelijk voor baby’s van 0 tot 6 maanden. Oudere baby’s worden niet toegelaten. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.Terugbetalingen voor echo’s, massages en/of Baby Spa sessies zijn niet mogelijk.

2.5 Waaruit bestaat de opdracht

De opdracht pretecho bestaat enkel uit het maken en tonen van beelden van de ongeboren baby door middel van geluidsgolven. Deze beelden kunnen eventueel opgenomen worden of er kunnen foto’s van gemaakt worden, afhankelijk van de op voorhand gekozen vorm door de opdrachtgever. Het is echter duidelijk dat deze pretecho of niet medische echo niet dient voor het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen, de verstrekker draagt dus met name geen medische verantwoordelijkheid. Ook wanneer er metingen gebeuren bij het ongeboren kind zal de verstrekker hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen.

2.6 Geheimhoudingsplicht

De verstrekker verbindt zich tot volledige geheimhoudingplicht van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden ter ore komt.

2.7 Het vinden van afwijkende beelden

Mocht de verstrekker, ondanks het feit dat het stellen van een medische diagnose en/of het vinden van afwijkende beelden geen doel is, toch afwijkende beelden zien, dan behoudt zij het recht dit, mits onderling overleg met de opdrachtgever(s), te melden aan de behandelende arts of verloskundige. Indien de opdrachtgever(s) hiervoor geen toestemming willen geven moeten zij dit spontaan melden voor de aanvang van de pretecho. In elk ander geval behoudt de verstrekker het recht de pretecho ten allen tijde stop te zetten mits betaling van het honorarium door de opdrachtgever(s).

2.8 Het niet zien van afwijkingen

Indien na de uitvoering van de pretecho afwijkingen vast gesteld worden door de behandelende arts of verloskundige, deze ook te zien zijn op de vastgelegde beelden van de echo of foto’s, valt de verstrekker geen enkele verantwoordelijkheid toe te kennen voor het niet zien van deze afwijking daar dit niet het doel is van de pretecho of niet medische echo.

3. Honorarium

De opdrachtgever is aan Precho een honorarium schuldig overeenkomstig de vastgelegde prijzen voor de gekozen echosessie/massagesessie/baby spa sessie. Deze prijzen worden niet meer gewijzigd na het vastleggen van de afspraak. Daarvoor behoudt de verstrekker het recht te allen tijde de prijzen aan te passen.

4. Tijdsduur en klachten

Indien (een van) de opdrachtgever(s) te laat komt op de afspraak, betekent dit dat de (pret)echo / massage / baby spa sessie in principe een kortere duur zal hebben, tenzij anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever(s) zal wel het overeengekomen honorarium volledig betalen. Indien jullie een afspraak boeken tussen 24 en 33 weken zwangerschap voor de 3D/4D sessie “De Kennismaking”, “Luxe Date” en “Verwenmoment Luxe”, mogen jullie 1x kostenloos terugkomen voor een nieuwe poging.

5. Aansprakelijkheid

Precho is niet aansprakelijk voor gevolgschade. De verrichte opdrachten hebben enkel de bedoeling om de foetus in beeld te brengen. Bij deze verrichtingen is het nadrukkelijk geen doelstelling om een medische diagnose of conclusie te stellen, buiten het indicatief bepalen van het geslacht van de foetus. Daarom kan Precho niet aansprakelijkheid gesteld worden voor eventueel later aangetoonde geboortedefecten, afwijkingen, pathologie of andere medische gevolgen, complicaties en kosten die hieruit volgen. Door akkoord te gaan met de aanvang van de echosessie / zwangerschapsmassage is het de opdrachtgever(s) duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een medische behandeling, beoordeling of advies. De verantwoordelijkheid van de zwangerschapsbegeleiding wordt niet overgenomen van de zwangerschapsbegeleider. Met dien gevolge dat de gemaakte beelden en foto’s niet bruikbaar zijn door de behandelende gynaecoloog of verloskundige om een medische beoordeling te maken betreffende de groei, gezondheid en ontwikkeling van de baby en zwangerschap. De echo's zijn ten alle tijde gemaakt op een niet-medische basis. Baby Spa by Precho is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen ten alle tijden vergezeld te worden en in de gaten gehouden worden door hun ouder(s) en/of voogd.

5.1 Geslachtsbepaling

Precho zal altijd naar best vermogen een geslachtsbepaling uitvoeren maar kan nooit met 100% zekerheid het geslacht vaststellen. Daardoor kan er geen aansprakelijkheid zijn indien deze achteraf niet correct blijkt.

5.2 Schadelijke gevolgen

Het is Precho op dit moment, met de kennis van wetenschappelijk onderzoek, niet bekend dat een echografie met ultrasone geluidsgolven bij een zwangere of foetus schadelijke gevolgen kan hebben. Er wordt gewerkt met moderne apparatuur, dat volgens de Europese regelgeving is goedgekeurd. Daardoor is er dus geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor eventuele gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze apparatuur.

6. Gegevensverwerking

De gegevens van elke opdrachtgever zullen genoteerd worden in een bestand maar enkel gebruikt voor eigen bedrijfsvoering en niet aan derden doorgegeven of verkocht worden.